huvudbild
002

VÄLKOMMEN TILL UGGLEBO

Ugglebo HVB är ett hem för vård eller behandling och vi tar emot ungdomar, flickor och pojkar, mellan 14 och 19 år. Vi i personalen på Ugglebo erbjuder boende, omsorg, struktur och trygghet åt ungdomarna som bor hos oss.

002

STOR VILLA I LIMHAMN

Ugglebos vårdideologi bygger på ungdomens grundläggande behov av att kunna bo och vistas i en trygg och stödjande miljö. Med en liten personalgrupp att kunna knyta an till i en så hemlik miljö som möjligt ger det förutsättningar att skapa en grund för förändring.

003

VIKTIGT MED EGET UTRYMME

De som bor på Ugglebo går antingen i skolan eller har annan sysselsättning i form av praktik eller arbete. Vi har som ambition att den unge skall få och behålla sitt egna umgänge utanför Ugglebo. Samtliga ungdomar som bor på Ugglebo har tillgång till ett kort på Friskis och Svettis.

color
http://www.ugglebo.net/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.ugglebo.net/
#9e4d9e
style3
scrollauto
Loading posts...
#737373
off
none
loading
#737373
Sort Gallery
http://www.ugglebo.net/wp-content/themes/yunik-installable
on
off
on
Newsletter Input text
off
off